CLW Dender - centrum leren en werken

Werken kun je leren

Ben je 15 jaar en jouw handen jeuken om te werken, dan hoef je  niet op  de schoolbanken te blijven zitten. In het CLW Dender te Aalst gaan leren en werken hand in hand.

In het CLW Dender kun je 2 dagen les combineren met 3 dagen werkervaring. Op een dynamische en realistische manier kun je een vak leren en geld verdienen.

Wij benaderen elke jongere die hier op 15-16 jarige leeftijd arriveert als een VIP.
We willen dat jongeren zelfvertrouwen hebben,
dat ze betrokken zijn,
dat ze leren samenwerken,
dat ze  positief-kritisch zijn en vragen durven stellen
en dat ze opnieuw plezier beleven aan leren.

Dit zijn de waarden van het Pedagogisch Project van het GO! Onderwijs van Vlaamse Gemeenschap die wij onderschrijven.   

Het centrum heeft als hoofddoel de leerlingen via een individueel leertraject voor te bereiden op de arbeidsmarkt en ze te integreren in de maatschappij. Naast de component leren wordt ook gestreefd naar een voltijdse werkinvulling voor elke leerling.

In het deeltijds onderwijs kunnen de leerlingen een certificaat, een getuigschrift of zelfs een diploma secundair onderwijs behalen. De realisatietermijn is afhankelijk van de beginsituatie van de leerlingen.

De opleidingen die CLW Dender aanbiedt zijn stuk voor stuk een deeltje van de oplossing voor de zogenaamde knelpuntberoepen. Hier een opleiding volgen betekent gegarandeerd werk.

We zijn een klein centrum, wat een groot voordeel betekent. Bij ons bent u geen nummer. Iedere leerling krijgt de aandacht en begeleiding om zijn of haar kwaliteiten te ontwikkelen.